لطفاً پیش از تماس و ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، ابتداپرسش‌‌های متداول را مشاهده کنید.در ضمن پشتیبان های فروشگاه اینترنتی دربا در قسمت پشتیبانی آنلاین در ساعات کاری و غیرکاری برای پشتیبانی به شما حضور دارند.
اگر در مورد خرید خود ، کالاهای دریافتی ، ثبت سفارش و بقیه موارد مربوط به سایت فروشگاه اینترنتی ما شکایت ، انتقاد و پیشنهادی دارید می توانید آن را به صورت مکتوب برای ما ارسال نمایید.
بدیهی است به همه ی شکایات شما رسیدگی و پاسخ داده خواهد شد ، همه ی اطلاعات شما نزد سایت دربا محفوظ می باشد.

شماره تلفن : ۰۷۷۳۷۶۳۰۰۵۱