ثبت شکایت


اگر در مورد خرید خود ، کالاهای دریافتی ، ثبت سفارش و بقیه موارد مربوط به سایت فروشگاه اینترنتی ما شکایت ، انتقاد و پیشنهادی دارید می توانید آن را به صورت مکتوب برای ما ارسال نمایید.
بدیهی است به همه ی شکایات شما رسیدگی و پاسخ داده خواهد شد ، همه ی اطلاعات شما نزد سایت دربا محفوظ می باشد.

باسپاس
مدیریت فروشگاه اینترنتی دربا